Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Người thượng gi
by  Bảo Cờng


(Knh tặng anh Trương Minh Dũng)Sc ngho nằm ven phố
Người thượng gi chơ vơ
Lưng trần da sạm nắng
Nắng phố rạn đời trơ.
Trời đất sao mng quạnh
Đời ngọn đn treo xung
Sắn khoai chợ chiều mt
Bếp lửa rừng qua trung.
Hương mới mộng ngy mai
Ruộng thang dậy ni rừng
Phất miệng che ngang trời
Dựng ngọn cần say khướt
Nắng phố rạn đời trơ
Nhịp buồn giăng dy điện
Đầu gối kề mang tai
Chẳng rượu m tay rung.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network