Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Hồ Xuân Hương
by  Bích Khê


Canh sương quán lạnh nguyệt tà song
Bên gối hương lan đến ấp ḷng.
Người vợ trong thơ gần cách mộng
Đêm nay chẳng biết có về không ?


Văn chương quán thế không ai biết
Trong mộng ḿnh về thưởng với tôi
Xanh liễu ngoài song thay đổi lá
Đă ghen tài sắc mấy đêm rồi ?


Đêm nay nửa gối nghiêng nghiêng mộng
Muôn dặm người xa đă thấy về
Xanh liễu ngoài song vừa đổi biếc
Màu thi sắc lá đọ dung nghi. 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network