Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Qua kẽm trống
by  Hồ Xun Hương


Hai bn th ni, giữa th sng,
C phải đy l kẽm Trống khng?
Gi đập cnh cy khua lắc cắc,
Sng dồn mặt nước vỗ long bong.
trong hang đ hơi cn hẹp,
Ra khỏi đầu non đ rộng thng.
Qua cửa mnh ơi, nn ngắm lại,
No ai c biết nỗi bưng bồng. 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network