Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Hỏi Trăng
by  Hồ Xun Hương


Trải mấy thu nay vẫn hy cn,
Cớ sao khi khuyết lại khi trn.
Hỏi con bạch thố đ bao tuổi,
Hở chị Hằng Nga đ mấy con?
Đm tối cớ chi soi gc ta?
Ngy xanh cn thẹn với vừng son.
Năm canh lơ lửng chờ ai đ?
Hay c tnh ring với nước non?

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network