Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Hang cắc cớ
by  Hồ Xun Hương


Trời đất sinh ra đ một chm,
Nứt lm hai mảnh hỏm hm hom.
Kẽ hầm ru mốc trơ toen hoẻn,
Luồng gi thng reo vỗ phập phm.
Giọt nước hữu tnh rơi lm bm,
Con đường v ngạn tối om om.
Khen ai đẽo đ, ti xuyn tạc,
Kho hớ hnh ra lắm kẻ dm.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network