Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Giếng nước
by  Hồ Xun Hương


Ng su thăm thẳm tới nh ng,
Giếng ấy thanh tn, giếng lạ lng.
Cầu trắng phau phau đi vn ghp,
Nuớc trong leo lẻo một dng thng!
Cỏ g ln phn leo quanh mp,
C giếc le te lch giữa dng.
Giếng ấy thanh tn ai đ biết?
Đố ai dm thả nạ rồng rồng

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network