Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Gi kn kẹn hom
by  Hồ Xun Hương


Bụng lm dạ chịu trch chi ai,
Gi kn kẹn hom v chẳng sai.
Tiếc đĩa hồng ngm cho chuột vọc,
Thừa mm bnh ngọt để ngu vầy.
Miệng khn trn dại đừng than phận,
Bụng ỏng lưng eo chớ trch trời!
Đừng đứng ni ny trng ni nọ,
Đi lng nn mới phải ăn khoai. 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network