Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Cha Hương
by  Hồ Xun Hương


Bầy đặt ka ai kho kho phm,
Nứt ra một lỗ hỏm hm hom.
Người quen ci Phật chen chn xọc,
Kẻ lạ bầu tin mỏi mắt dm.
Giọt nước hữu tnh rơi thnh tht,
Con thuyền v trạo ci lom khom.
Lm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
R kho trời gi đến dở dom.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network