Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Ci quạt giấy - bi 1
by  Hồ Xun Hương


Một lỗ su su mấy cũng vừa,
Duyn em dnh dng tự ngn xưa.
Vnh ra ba gc da cn thiếu,
Khp lại đi bn thịt vẫn thừa.
Mt mặt anh hng khi tắt gi,
Che đầu qun tử lc sa mưa.
Nng niu ướm hỏi người trong trướng,
Ph phạch trong lng đ sướng chưa ?

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network