Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Trt Linh Hồn
by  Hn Mặc Tử


Mu đ kh rồi, thơ cũng kh
Tnh ta chết yểu tự bao giờ
Từ nay trong gi - trong my gi
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ

Ta cn tru mến biết bao người
Vẻ đẹp xa hoa của một thời
Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng
i! giờ hấp hối sắp chia phi .

Ta trt linh hồn giữa lc đy
Gi sầu v hạn nui trong cy
- Cn em sao chẳng hay g cả ?
Xin để tang anh đến vạn ngy .

(Đau Thương)

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network