Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Trường Thọ
by  Hn Mặc Tử


Ta sống mi với trăng sao gấm vc
Trong nắng thơm, trong tiếng nhạc thần bay
Bt đề ln nền sng bu năm my
Thơ chen lấn v trong nguồn cảm gic
Ta uống hết dư hương v mộc dược
Ớn lm sao - đầy một miệng ho quang
Đưa tay vơ cung cầm nguyệt mnh mang
Chan chứa ly tao giy sảng sốt
Chế Lan Vin qu dng trng chuỗi hột
Cầu Khc Tinh bằng chiếu mạng người thơ
Nn đường trăng sng lng tự bao giờ
Ta sống mi với mun xun đầm ấm
Trong my kinh v trong gi nguyện cầu
No trn chu, no thanh sắc cho mau
Dng hết cả! thanh m dường tu kh
Hồn ta đy bất diệt với H Sa
Tr ta sẽ cuồng ln trong khoi tr
Cho đớp mắt, cho m tnh bản ng
Hoan h cao trường thọ đến v bin
Hoan h cao vng ngọc sẽ đon vin.
(Thượng Thanh Kh)

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network