Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Trăng Tự Tử
by  Hn Mặc Tử


Lng giếng lạnh! Lng giếng lạnh
Sao chẳng một ai hay
Nghe ni ma thu nu ở chỗ ny
Tất cả m dương đều tụ họp
V trăng my ngừng lại ở nơi đy
Để nghe, để nghe
Bao lời b mật đm thời loạn
Bao giọng buồn thương gi đ thề
Bao lời ai on của si m
M trai gi tự tnh bn miệng giếng
Miệng giếng h ra
Nuốt ực bao la
Nuốt v sao rơi rụng
Loạn rồi! loạn rồi, i giếng loạn
Ta hoảng hồn, hoảng va, ta hoảng thin
Nhảy m xuống giếng vớt xc trăng ln.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network