Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Thức Khuya
by  Hàn Mặc Tử


* Một trong ba bài cụ Phan Bội Châu họa. <*>

Non sông bốn mặt ngủ mơ màng,
Thức chỉ ḿnh ta dạ chẳng an.
Bóng nguyệt leo song sờ-sẫm gối,
Gió thu lọt cửa cọ-mài chăn.
Khóc giùm thân-thế hoa rơi lệ,
Buồn giúp công danh dế dạo đàn.
Trở dậy nôm-na vài điệu cũ,
Năm canh tâm-sự vẫn chưa tàn.

__________
* Lệ Thanh Thi Tập.

<*> Bài họa của cụ Phan Bội Châu:

Chưa lợi trường danh chí chẳng màng.
Sao ăn không ngọt ngủ không an?
Trăm năm ngán đó tuồng dâu-bể,
Muôn họ nhờ ai bạn chiếu-chăn?
Cửa sấm gớm-ghê người đánh trống,
Tai trâu mỏi-mệt khách đưa đàn.
Ḷng sen đằngđdẵng tơ sen vướng,
Mưa gió bao phen gốc chẳng tàn.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network