Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Thầm Lặng
by  Hàn Mặc Tử


(HMT viết trong lúc ghen và giận Mai Đ́nh)

Mai tiên nữ! Đọc hồn ta cho rơ:
Đau không rên, chết cũng mặc ḿnh thôi.
Mối t́nh si đă lỡ vỡ tan rồi
Ta chỉ biết lặng nh́n thiên hạ khóc.

Được diễm phúc yên vui nơi điện ngọc
Tiên nữ đừng sa xuống chốn trần gian
T́m hồn ta quằn quại giữa lầm than
Để trở lại những ngày đầy huyết lệ!

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network