Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Siêu Thoát
by  Hàn Mặc Tử


Mới hay cơi siêu h́nh cao tột bực,
Giữa hư vô xây dựng bởi trăng sao .

Xa lắm rồi, xa lắm, hăi dường bao!...
Ai tới đó chẳng mê man thần trí,
Ṭa châu báu kết bằng hương kỳ dị
Của t́nh yêu rung động lớp hào quang.

Những cù lao trôi nổi xứ mênh mang,
Sẽ quy tụ, thâu về trong một mối,
Và tư tưởng không bao giờ chấp nối .
Là v́ sao ? V́ sợ kém thiêng liêng.
Trí vô cùng lan nghĩ rộng vô biên
Cắt nghĩa hết những anh hoa huyền bí .

Trời bát ngát không cần phô triết lư .
Thơ láng lai chấp chóa những hàng châu .
Ta hiểu chi trong áng gió nhiệm mầu ?
Những hạt lệ của trích tiên đày đọa .

A ha hả! say sưa chê chán đă .
Ta là ta hay không phải là ta ?
Có ǵ đâu, cả thể với cao xa,
Như cỗi rễ của trăm nguồn đạo hạnh.

Hớp rượu mạnh, máu càng tăng sức mạnh.
Ôi điên rồ! khoái lạc đến ngất ngư .
Thương là thương ḷng ḿnh giận chưa nư .
Hồn vội thoát ra khỏi bờ trí tuệ.

(Đau Thương)

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network