Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Nhớ Chăng
by  Hàn Mặc Tử


Nhớ chăng? Anh cùng em nô đùa
Ngây thơ như trẻ lên ba

Anh đứng bên cạnh
Coi em thêu thùa
Em thêu con phụng
Đậu trên cành ngô .

Anh giựt lấy khăn
Tức ḿnh ngó anh em háy
Em mượn tơ duyên kết lấy
Giải đồng tâm.
Nào có phải anh với em
Tự kết mối lương duyên
Đó chẳng qua
V́ cha mẹ đôi bên
Ưng kết t́nh riêng.

Rồi ba em lại mất
Rồi ba anh chẳng c̣n
Mẹ em giàu có
Mẹ anh nghèo khó
Rồi lời hứa năm xưa
Cùng với gịng nước chảy qua .

Đi biệt
Không về.

(Gái Quê)

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network