Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Gi Ở Cha
by  Hn Mặc Tử


Rừng thiền thấp thong dạng quần thoa
Khu cc trm anh cũng rứa ?
Mi tục chưa chi m vội chn
Cuộc đời mới thế đ lo xa
Nhạt mi son phấn say mi đạo
Chn cảnh phiền ba mến cảnh cha
D nguyệt trớ tru lng dạ thiễm
Trăm năm nỡ để thiệt thi hoa.__________
* Một trong ba bi (Cha hoang, Gi ở cha, Thức khuya) gởi đến cho cụ Phan Bội Chu v được cụ họa vần.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network