Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Chùa Hoang
by  Hàn Mặc Tử


Mái sụp, tường siêu, khách ngẩn ngơ,
Hỏi thaVắng sư, bụt đă toan hồi tục;
Lạnh khói hương cây sắp thoát chùa.
Hoành cổ nhện giaB́nh phong rêu bám đứng chơ vợ
Tiếng chuông tế độ rầy đâu tá ?
Để khách trầm luân luống đợi chờ !

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network