Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Ra đời
by  Hàn Mặc Tử


Một chiều xanh - một chiều xanh huyền hoặc,
Sáng bao la vây lút cơi thiên không;
Xuất thế gian chưa có tại trong ḷng,
Muôn ư tứ say ch́m nơi Bất Giác.
Hương cám dỗ mê người trong khoái lạc,
A ! A ! A !
Thiên địa đắm hoang mang
- Là đương thờ khi lạy cả Thiên Đàng
Bay những tiếng : tung hô Thánh Đức

Muôn thần phẩm trong lâng lâng chầu chực
Ánh hào quang chan chói ngất lưu ly !
Ôi, cao sang không ví trọng ai b́,
Trên nước cả có vô vàn châu báu.
Trí rất ngớp, bởi chưng xuân hồn hậu,
Đă ra đời theo lịnh của Ngôi Hai
Ôi Thánh tai, thánh tai, và thánh tai !

Cả trời bỗng nổi lên muôn điệu nhạc,
Rất trọng vọng, rất thơm tho, man mác,
Rất phương phi trên hết cả anh hoa.
Xuân ra đời ! Điềm ngọc ấm như ngà,
Thớ có tuổi và chiêm bao có ích
Và tâm tư có một điều rất thích.
Không nói ra v́ sợ bớt say sưa!...
- "Chàng ơi (*)! Chàng ơi, sự lạ đêm qua!
Mùa xuân tới, mà không ai biết cả..."


( Xuân như ư )

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network