Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Vội Vàng Chi Lắm
by  Hàn Mặc Tử


Vội vàng chi lắm nhạn lưng mây
Chầm chậm cho ḿnh giữ mối dây
Về đến Thần Kinh khoan nghỉ đă
Ghé miền Gia Hội tỏ t́nh ngay
Suốt năm canh mộng hồn mê mỏi
Chỉ một ḷng son muốn giải bày
Này nhạn! Ta c̣n quên chút nữa
Con tim non nớt tặng nàng đây.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network