Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Sáng Láng
by  Hàn Mặc Tử


Sông Ngân đă im ĺm không tiếng sóng,
Mà ḷng anh rào rạt măi không thôi!
Ở tầng cao khúc Nghê thường đồng vọng!
Nghe ǵ đâu, em hỡi! ráng mây trôi .

Anh đă thoát hồn anh ngoài xác thịt,
Để chập chờn trong ánh sáng mông lung,
Để t́m em đưa hai tay ràng rịt
Mảnh t́nh thiêng ngả ngớn giữa không trung.

Anh đă gặp hồn em đương chới với,
Bến Mê Hà trên giải nước mênh mang.
Anh đă đón t́nh em bay phất phới,
Như hương trăng đằm thắm cơi không gian.

Chúng ta tiến, em ơi, làm thanh khí .
Cho tan ra ḥa hợp với tinh anh
Của trời đất, của muôn ngàn ư nhị,
Và t́nh ta sáng láng như trăng thanh .

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network