Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Ghen
by  Hn Mặc Tử


Ta nm mnh đi theo gi trăng
Lng ta tản khắp bốn phương trời
Cửu trng l chốn xa xi lạ
Chim n lm sao bay đến nơi ?

Chiếc tu chở cả một đm trăng
Mun nh sao ngời chi thẳng băng
Mun sợi hương trầm bay bối rối
Mun vn thần thnh sống cao sang.

Giy pht i chao! nguồn cực lạc
Tnh ti ghen hết th v bin
Ai cho chu bu cho thinh sắc
Miệng lưỡi kh khan, hết cả thm

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network