Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Duyên Muộn
by  Hàn Mặc Tử


Từ khi đôi má đỏ hây hây
Em tập thêu thùa, tập vá may
Chim sáo trước sân bay tới đậu
Em mừng: sắp được lấy chồng đây .

Những lượt thu về, em thấy xuân
Trên đôi má nơn lại phai dần
Và ḷng em chẳng c̣n nao nức
Như lúc trăng lên đốt khói trầm.

Người nói duyên em đă muộn màng
Bởi v́ nghèo khó chẳng xênh xang
Nhưng xuân em chín từ năm ngoái
Há phải v́ em áo nối quàng

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network