Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Động Hương Tch
by  Hồ Xun Hương


By đặt đ ai kho kho phm,
Nứt ra một l hỏm hm hom,
Người quen ci Phật chen chn xọc,
Kẻ lạ bầu tin mỏi mắt dm
Giọt nước hươu tnh rơi thnh tht,
Con thuyền v trạo ci lom khọm
Lam tuyền quyết cả phồn hoa lại,
R kho trời gi để dở dom

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network