Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Tt Nước
by  Hồ Xun Hương


Đang cơn nắng cực chửa mưa t,
Rủ chị em ra tt nước khe.
Lẽo đẽo chiếc gầu ba gc chụm,
Lnh đnh một ruộng bốn bờ be.
X xm đy nước mnh nghing ngửa,
Nhấp nhỏm bn bờ đt vắt ve.
Mải miết lm ăn qun cả mệt,
Dang bang một lc đ đầy phe.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network