Sponsored links


01/18/2008

Gip Gia Đnh Kh Khăn  
Do Thnh vin NCTT bảo trợ
GOY Y KIEN

 

Thưa diễn đn.
Hm nay NHP v conuong11 v Mai77 đ đi trao tiền cho 4 gia đnh nạn nhn SIĐA ở Hải Phng như đ ni ở trn.

NHP đ nhận tất cả l 3.500.000 đồng của Ds v 100 đla của admin NHP đ trao cho c Mai c 2 con gi l Bầu v B 100 đla.

Cn lại 3.500.000 đồng NHP đ chia cho 3 gia đnh cn lại như sau.

Hai gia đnh mỗi gia đnh 1.200.000 đồng.Gia đnh cn lại l C Giới l 1.100.000.đồngTổng dự n gip 300 dollars

nguoihaiphong1
1/18/2008


 

GOY Y

 

 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep