Sponsored links


 

Nguoi mu o Hai Phong (02/12/2005 - Dec 02, 2005) (thong tin)

1, Phạm Hồng Xiêm 35 tuổi địa chỉ,khu 1 thôn Mỹ Lộc,xă Tiên Thắng,huyện Tiên Lăng,thành phố Hải Pḥng.
2,Phạm văn Dương 16 tuổi,địa chỉ như trên,v́ họ là 2 chị em.
3,Hoàng Thị Hương 18 tuổi xă Đông Sơn,huyện Thuỷ Nguyên,Hải Pḥng.
4,Nguyễn Thị Huyền 30 tuổi,đội 6 ,thôn An Ngoại xă An Sơn,huyện Thuỷ Nguyên,hải Pḥng.
5,Trần Văn Đạt 25 tuổi,xă Tiên Minh,huyện Tiên Lăng,hải pḥng.


Thư cám ơn đến NCTT

Ống giác hơi cổ truyền

Ống giác hơi hiện đại

Giuờng, gối, quạt máy

Quạt máy
         
 
Quạt máy

5 chị em người mù & NSDA

4 chị em người mù sau rất vui vẽ bên dụng cụ xoa bóp và gởi lời cám ơn đến qúy ân

Giuờng, gối

Giuờng, gối, quạt máy
         


Hóa đơn quạt treo tường


Hóa đơn đệm mút

Hóa đơn biễn quảng cáo

Giấy biên nhận tiền giường

Bản vẽ biễn quảng cáo in từ máy computer
         

Đến ngày khai trương anh NSDA sẽ gởi h́nh chụp của cơ sở và đồ nghề mà NCTT giúp qua bưu điện và tôi sẽ đăng lên sau.

1,Giường 5 cái, 450.000đ 1 cái,nhân 5 bằng 2.250.000đ.
2,Bảng hiệu 1 cái giá 400.000đ.
3,Rèm che 5 cái,50.000đ 1 cái,nhân 5 bằng 250.000đ.
4,Quạt điện treo tường,157.000đ 1 cái,nhân 5 bằng 7.85000đ.
5, Gối 5 cái giá 25000đ 1 cái,nhân 5 bằng 1.25000đ.
6,Đệm có bọc da mầu nâu,5 cái giá 220.000đ 1 cái,nhân 5 bằng 1.100.000đ. Tổng cộng = 4.910.000đ( bốn triệu chín trăm mười ngh́n đồng)c̣n lại 1.590.000đ ( một triệu năm trăm chín mươi ngh́n đồng)có thể phát sinh 5 tấm ga trải giường mầu trắng.

 

 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep