Sponsored links


 

H́nh ảnh ngày khởi công hồ nước NCTT
09/13/2005


Bản cam kết


Lễ khởi công

Khe nước

Đường ống nước sẽ chảy trên con đường này

Địa điểm đặt bễ nước

Khởi công nhát cuốc đầu tiên

Lễ khởi  công

Một số công nhân địa phương cùng sự góp mặt của Mạnh Phú ngày khởi công

Nhà một người dân bản Luốm

Nhà một người dân bản Luốm


Hồ nước chụp đang c̣n xây
Ngày 1/10/05


Hồ nước chụp đang c̣n xây
Ngày 1/10/05

xem more
     
       
       
       

 

 

 

 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep