Sponsored links


 

Tặng quà Làng Ḥa B́nh 2 (Giánh Sinh 2004)
 

- 51 bộ quần áo lớn nhỏ
- 3 thùng nước cam ép
- 4 ổ bánh kem lớn
- Bồi dưỡng các bác sĩ trực
 (Đại diện NCTT tặng quà đến các em là chị Ohla)

 

 

 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep