Sponsored links


 

Tặng quà Khu Điều Trị Phong Di Linh
 

Tặng Khu Điều Trị Phong Di Linh : 200$
Tặng Cơ sở 2 Khu Điều Trị Di Linh(Gia Lành) : 100$
Kèm 1 Giỏ Hoa Nhân ái trong dịp lể Giáng Sinh 2004
(Đại diện NCTT tặng quà đến các em là chị Phannhi)
 

 

 

 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep