Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 59
Total Posts/Góp ư kiến: 783

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
ongsapgia

Date   8/8/2010 2:20:45 AM
Gender Male 
Marital status Separated 
Country Vietnam 
Educational Some college 
Occupation Ở nhà 
About me Hiền,trung thực,thích đọc sách,quan niệm sống là :" biết đủ là đủ,chờ đủ bao giờ đủ;bảo nhàn th́ nhàn,đợi nhàn bao giờ nhàn" 
   
  Send Email/Goi Email to ongsapgia
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep