Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 14
Total Posts/Góp ư kiến: 156

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
eltidi

Date   10/17/2007 5:28:31 PM
Gender Male 
Marital status Married 
Country US 
Educational I Will Tell you later 
Occupation Energy Management Consultant 
About me Vui vẽ,thích đùa, dơn giản, trực tính, thích nghe nhạc, làm thơ, chụp ănh, Travel... Thích làm việc Từ Thiện, giúp đỡ những người kém may mắn hơn ḿnh 
   
  Send Email/Goi Email to eltidi
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep