Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 48
Total Posts/Góp ư kiến: 1416

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
lonelychicken

Date   6/15/2007 1:48:00 AM
Gender Male 
Marital status Single 
Country Vietnam 
Educational MA/MS/MBA 
Occupation Engineer 
About me Thich nghe nhac, di du lich. Toi lam chuyen nganh ky thuat nhung lang man, chan that, ham vui, ham hieu biet,cau tien, muon chia se kinh nghiem de cung tien... Triết lư sống: tiền không làm nên hạnh phúc nhưng cuộc sống không thể thiếu tiền. Ham muốn quá mức sẽ dễ làm con người ta mắc sai lầm, nhưng không ham muốn sẽ mất đi lẽ sống, ư chí phấn đấu. Hạnh phúc chỉ dược ươm mầm nơi t́nh yêu chân chính...  
   
  Send Email/Goi Email to lonelychicken
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep