Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 80
Total Posts/Gp kiến: 621

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
dongsongluoi

Date   12/25/2006 7:41:59 AM
Gender Female 
Marital status Single 
Country Vietnam 
Educational Others 
Occupation clerk 
About me Tnh tnh: nhiệt tnh, thẳng thắn. Mnh thch lắng nghe,cảm nhận v chia sẽ.V vậy, mnh thch rất nhiều thứ như: nhạc, thơ, truyện,... thch nhất l những cu chuyện trong tủ sch "Hạt giống tm hồn". 
   
  Send Email/Goi Email to dongsongluoi
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l