Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ C Chớn >> CHO MƯỢN TUỔI !

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 phuongtimhoang
 member

 ID 78672
 08/27/2014CHO MƯỢN TUỔI !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Nh Băng CHO MƯỢN TUỔI !

Nhu tuổi qu đếm hỏng hết
Sợ c người ganh tị ,Vậy mnh phải lm seo ?
Thi mở ngn hng cho vay tuổi , để b con
cũng c như mnh h !Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 682595
 08/27/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Khng hỉu sao tui nhiều tuổi qu ?
Vậy c ai t tuổi?
Thiếu tuổi?
Nhỏ tuổi?
Tui sn sng cho mượn
V điều kiện !
Ưu tin cho phụ nữ trẻ !


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 682627
 08/27/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Th ra ai nấy đủ tuổi hết ri !
hỏng c ai thm mượn !

Chỉ cn mỗi anh L Chấn Phong ? 

 lychanphong
 member

 REF: 682643
 08/27/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

chồng ln cộng lại l gi
chỉ c anh mới thật th đ thi
tuổi trẻ cũng đ qua rồi
giờ mượn thm tuổi tnh lời đ nha !


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 682647
 08/27/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chồng Ln Cộng Lại L Gi ???

Ui ci cu ny phải suy nghĩ đấy nh

Lật xuống trừ mi một m vẫn hai..

h ..h


 

 anhhoanhat
 member

 REF: 682716
 08/28/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


B l con gi nh ai hehe
Cho anh địa chỉ, đến vay tuổi đời
Anh vay tuổi hồi xun thi
C bồ cn trẻ m hơi chẳng cn
Tru gi ham gặm cỏ non
Khổ thn anh qu, đnH lng đi vay 

 lychanphong
 member

 REF: 682718
 08/28/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
phản đối khỏi cần suy nghĩ nh

54
35
89

chồng ln cộng lại thnh tm mươi chin tuổi
hỏng phải l gi chứ bộ cn trẻ với ai nửa ?


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 682722
 08/28/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiAnh Sở ui!

Tuổi em gần sắp nghỉ h
Hồi xun đu c m nh anh đi vay ? hihiiii

 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 682723
 08/28/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh LCP ăn gian gồi
Phải trừ mới đng 54-35=19...cn trẻ 

 lychanphong
 member

 REF: 682780
 08/29/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Nằm ngữa hai đứa nhn trần nh
cho tay mới đng loại trừ ra
nng niu bc v vng nh nhẹ
mới thấy ton thn thấm tuổi gi

54 X 35 = 1890 h h h... 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 682786
 08/29/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiXin Chịu Thua ! hi ..hi..hi


 

 tuatethy
 member

 REF: 682860
 08/31/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mượn tuổi chi....
đy đang muốn cho!(khng)
Trừ qua trừ lại
Trừ hoi chẳng ra,
C ai cần tuổi...cho lun
Về nh mẹ hỏi
Thưa rằng
Qua mạng.......bị thu(mua!)

Bộ anh chng vởi c nng
muốn lập kỷ lục (Guinness)
hay sao?
M cọng tuổi cho nhau vậy n?


Thi th c muốn tuổi nữa hng?
Tui đy gởi "tuổi" mang về cọng lun
...................!

huhuh c pm pth uiiiiiiiii!


 

 cafekho
 member

 REF: 682877
 08/31/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Em cũng muốn mượn tuổi của chị PTH.

Tưởng tượng nh, chị c một cy tuổi di 100 đốt.

Chị dng từ gốc ln đến tầm 50 đốt rồi. Chị cho cafe mượn 10 đốt từ trn xuống nh.

Vậy chị cn 40 đốt để sử dụng, cafe đem 10 đốt trn gắn vo 100 đốt của mnh để sử dụng, vậy cafe c 110 đốt để dng, chị PTH c 90 đốt tuổi để sử dụng suốt đời. Ty chị cn vay-trả g với ai hay khng nữa rồi tnh tiếp h.

K ci rẹt, chị PTH thật l ho phng.

Xin cảm ơn.
---


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 682891
 08/31/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Tuatethy ui !
Bạn lm tui cười văng mỏ lun

" Bộ anh chng với c nng
muốn lập kỷ lục( Guinees )
hay sao?
M cộng tuổi vậy n


Kỷ lục giỡi th c, m bạn
đừng ni những con số khng
lin quan đến lời ni nh , v dụ như :

143 = I love you
1432 = I love you too

hihiii, chc vui cuối tuần cho bạn v hai nhc !
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 682892
 08/31/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiCafekho !

Cm ơn cậu ba chặt đứt 100 tuổi của b chị
ri cậu ba mới vay đi 10 tuổi ..hihiii !
để b chị lun lun ở trong tuổi 50, c v vu
ci tuổi trẻ cũng hỏng thể được m cộng thm gi
th cũng hỏng chịu lun , h h

10 tuổi trẻ măng của chị em gắng cho em coi chừng ru
cn mọc sớm hơn nữa đ nha....ha...ha

Giời ơi , b chị chỉ trả nợ một người m chị lỡ vay thui,
cho nn nhất tm bất động m trả chỉ cho người đ...hi

chc cậu ba lun vui !

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network