Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Por favor...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85869
 05/09/2019Por favor...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


- Làm ơn cho xin chút tìn đi c...
- Khg có, bác ơi...Nè thẻ tín dụng, hoá đơn đóng tìn,vv...
- Thi mà, thi mà... Ti cũng có xe hơi chớ ḅ...
- Đu, xe bác ở đu ?
- Đy,có ngay...

Chú ý : Hãy nhìn ánh mắt ng già ăn xin(cao thủ đó,khg fải dạng vử̀a đu !)

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721550
 05/09/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đời śng ở VN hịn nay... Quá cḥt ! 

 taolao
 member

 REF: 722563
 05/13/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 taolao
 member

 REF: 722564
 05/13/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722598
 05/18/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
This ultra-lightweight carbon fiber eBike comes with a hyper-smart App... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722609
 05/21/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
GU L GƠ L.... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722614
 05/22/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Perfect Skills... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722617
 05/23/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ýu t́ con người... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722640
 05/29/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đời śng người cao tủi ở bn Israele... Khó khăn ! 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network