Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ sưu tầm >> Ma Vu Lan: Mẹ ơi con thnh đứa trẻ, ngực ci hoa trắng ngy thơ

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 nguoihaiduong
 member

 ID 83842
 09/01/2017Ma Vu Lan: Mẹ ơi con thnh đứa trẻ, ngực ci hoa trắng ngy thơ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ma Vu Lan: Mẹ ơi con thnh đứa trẻ, ngực ci hoa trắng ngy thơ

Một ma Vu Lan vắng mẹ
Mưa như chưa mưa bao giờ
Mẹ ơi! Con thnh đứa trẻ
Ngực ci hoa trắng ngy thơ!Mẹ th đang nằm dưới mưa
Nghĩa trang nước trn mọi lối
Bốn bề đm đen u tối
Con đau một ma Vu LanGiờ con tm khắp nhn gian
Cn đu thấy hnh bng mẹ
Nơi ci hoa đau như x
Nữa rồi con lại mồ ci.Con l đưa mải ham chơi
Để mẹ một mnh v v
Bạc đầu vẫn khờ mẹ ạ
i! Nước mắt ma Vu Lan.

nh Tuyết

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network