Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ Hội Già >> Yên vui, buồn tủi

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 85943
 07/24/2019Yên vui, buồn tủi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Suy đồi đạo đức gốc lo âu
Hướng tâm thành thật vẫn nguyện cầu
Vụt tốc bất đạt đâm ra ẩu ( * )
Luật pháp không nghiêm xă hội sầu
Tự suy phát xét điều tốt, xấu
Trong từng hoàn cảnh phát và thâu
Từng hồi sống lặng mà hiểu thấu
Yên vui, buồn tủi bởi cái đầu.

( * ) : Vụt tốc bất đạt : Ngạn ngữ dân gian

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network