Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ Hội Già >> Cái tôi nơi nào?

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 85376
 04/22/2018Cái tôi nơi nào?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Tặng đời chỉ mấy vần thơ
Chết xong cũng phải đợi chờ đ̣ đưa
Đến nơi chẳng dối, gạt, lừa
Chỉ có phán xử dày, thưa kiếp người

Hiền, thật chung sống đẹp tươi
Thế hệ truyền đạt muôn lời tụng ca
Dối, ác, xảo quyệt như tà (ma)
Thế hệ ca thán, nói la khôn cùng

Là người giả kiếp phải chung
Nhưng có suy nghĩ muôn trùng thiệt, hơn
Nguyên nhân sinh phát vui, hờn
Tâm tính ảnh hưởng theo cơn phát ḷng

Nguồn cội bé nhỏ sáng trong
Lớn dần tiếp xúc nối ṿng đời trôi
T́nh thế quỳ, đứng, đi, ngồi
Tâm va thử thách cái tôi chính ḿnh

Hiểu không hai chữ “ quang minh ”?
Phân tích ư nghĩa gắn t́nh đoán thôi
Tốt, xấu tùy chổ lửa mồi
Đời ai biết được cái tôi nơi nào?

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network