Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ Hội Gi >> Nay giờ mơ mộng

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 85211
 01/18/2018Nay giờ mơ mộng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ruộng, vườn, sng nước quạnh hiu
Thn qun bương tri sớm, chiều lất ly
Chưa hề biết đến đủ đầy
Thỉnh thoảng cảm gic ngất ngy bằng lng

Từ đy bất chợt thong dong
Phiu du một chuyến theo dng thời gian
Thật, ảo người định mun vn
Vậy thi lựa chọn bnh an mọi người

Hiện thời chống chọi chơi vơi
Theo từng hon cảnh ru hời ho hon
Vật chất, thể xc hao mn
Nhưng tnh nguyn trọn thấm ngon mặn nồng

Dấu xưa kỹ niệm thẳng, cong
Nay giờ mơ mộng cho lng nhẹ tnh.

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network