Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ Hội Già >> Nghiệp nhân họa đời

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 84135
 12/26/2017Nghiệp nhân họa đời
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Vui buồn đủ cách thời nay
Tùy người chọn lựa làm ngày lâu, mau
Xă hội muôn vạn sắc màu
Sống chung cũng phải thấp, cao, ngang bằng

Đố kỵ sinh phát thẳng căng
Thường hay ganh ghét không ngăn được ḷng
H́nh như luôn muốn, chờ mong
Lời khen cho thỏa theo ḍng đời đi

Thích hơn là cái nhu ḿ
Yên phận làm cái tự thi với ḿnh
Chẳng phải tranh chấp thân vinh
Cố gắng nuôi dưởng chữ t́nh về sau

Mất ǵ lời nói, khẻ chào?
Một phần đời sống với bao nhiêu điều
Trong khi cần phải chi tiêu
Cái mà muốn có khi tiều tụy thân

Mỗi người chắc có số phần
Làm thơ cũng vậy nghiệp nhân họa đời
Viết thật như thể viết chơi
Người chê, kẻ thích, nữa vời cho xong.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network