Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ Hội Gi >> Sống Chết ( 5 )

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 84102
 12/19/2017Sống Chết ( 5 )
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Sống thời mong muốn c php mu
Được, mất trng đợi đến cho mau
Thỏa ch vượt kh hay hả giận ?
Chết đi hồn phch c tự ho ?

Sống thời giả kiếp người đang dạo
Mng lung hư, thật vẫn đang xen
Dng đời thử thch lng cầm nn
Chết đi gương sng để ti rn

Sống thời đuổi bắt theo chờ, hẹn
Trong từng dng chảy với thời gian
C khng ước mơ thường vun vn ?
Chết đi như hẹn chốn my ngn

Sống thời ght, thương, tnh lai lng
Theo từng hon cảnh tuổi đời mang
Vun bồi, ph tung khi nghĩ lại ?
Chết đi lun hỏi c muộn mng ?

Sa Đc, thng 10/2017
ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network