Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Câu lạc bộ Hội Già >> Thơ Tứ tuyệt Làm thơ

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 83970
 11/05/2017Thơ Tứ tuyệt Làm thơ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Thơ Tứ tuyệt Làm thơ

Làm thơ
Bổng dưng lại muốn làm thơ
T́m vào trang mạng ngóng chờ đó đây
Đến nơi có cái vui vầy
Không hề trách móc, không gây gổ người.

Buồn vui thơ ḿnh
Đang vui thơ có buồn không?
Trang thơ rộn nhịp rán gồng mà theo
Tự nhiên hết thấy eo hèo
Tinh thần sản khoái meo meo ngũ kḥ.

Qua rồi thong thả
Xưa nay thơ văn vốn nhu hiền
Lẵng lặng mà buông chữ b́nh yên
Sai phạm chỉ dùm do không biết!
Qua rồi thong thả kiểu điền nhiên.

Xin đổi
Xin đổi cho nhau cái hơn thua
Nhận – cho, thêm - mất cái thiếu – thừa
Nghiệm lại được ǵ đang c̣n giữ?
Ngọt ngào hay phải tiếng cay chua?

Khó thoát cái tôi
Thơ trên mạng bạn gần xa nào biết
Dữ, dịu hiền, đẹp, xấu khó nhận ra
Bởi người ta khó thoát cái tôi mà
Trong sâu thẳm tâm tính người ẩn, hiện.

Thơ thân hữu
Sau đăng thơ lời luận bàn, chào hỏi
Nếu mà dùng vần chữ ghép câu thơ
Th́ ôi chao ư nghĩa đẹp bất ngờ
Rong đuổi mạng kết t́nh thơ thân hữu.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network