Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ Hội Gi >> Sống Chết ( 4 )

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 83905
 10/04/2017Sống Chết ( 4 )
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Sống thời tồn tại phải kiếm ăn
Tay lm, đầu nghĩ đến thẳng căng
Chết đi bỏ lại g đ c
Cuộc đời sinh tử c cng bằng?

Sống thời chọn lựa cong hay thẳng
Nhu cầu đời sống phải m theo
Chết đi tốt nhất sao thật kho
Hồn la thn xc thong bay vo

Sống thời biết d vạn nẻo
Người th lng dạ kh đon qua
Chết đi cố dnh nhiều thnh quả
Sống thật, chết vinh ghi nhớ m

Sống thời bạc, vng l tất cả
Nhn phẩm, tnh, nghĩa chẳng l chi
Chết đi đu biết điều phi l
Gia đnh, dng họ vướng vết tỳ.

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network