Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ Hội Gi >> L tưởng

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ththanhsingle
 member

 ID 83879
 09/19/2017L tưởng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

L tưởng mở đường người vượt kh
Hư ảo tnh đời xắp đặt duyn
Thong qua đưa đn bến v thuyền
Dng đời sng x ty cho li

Gian nang thử thch lng ngn ngại
Theo dng trng hướng để lo thn
Chỉ sao mong muốn thỏa ci cần
Tm, ti đấu tranh ha ch

nghĩa sống đời nhiều khẩu vị
Hiện thể bn ngoi kh nhận ra
Bất chợt, thường xuyn mới hiểu l
Kh, dể, thật, gian thầm cảm nhận

C khi pht chốc người hụt hẩng
Bng vờn sa ng c biết đu
Đến lc ngoi trong phải u sầu
Hậu quả kết giao giờ hứng chịu

Mục đch khởi sinh cần ko nu
Mục tiu hồi phục cả niềm tin
Tất cả v ta với tấm tnh
Bởi từng tri nghiệm giờ tch gp

Khng hề trả, vay hay giao nộp
Sản phẩm, thnh phần bởi l ring
Tự danh vui sướng cả một miền
Thnh quả đắp xy v l tưởng.

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network