Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Khoa học >> 5 ma thuật lớn cuối cùng được giải thích

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 tuatethy
 member

 ID 85628
 01/12/20195 ma thuật lớn cuối cùng được giải thích
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Hôm nay vào đây tự nhiên thấy ngồi nhà mà ḿnh xây cách đây cũng lâu rồi
Đó là trong năm 2013 , mà giờ nầy đă hai 0 một 9 rồi cũng nhờ người bạn nầy saodem90 moi lên ḿnh ùới nhớ rằng ḿnh con một lời hửa vởi ngôi nhà bí ẩn của phong lan!
Nhưng hôm nay ḿnh vào đây hông phải những bỉ ẩn nữa
Mà hôm nay là 5 nút thắt của 5 câu chuyên trong cái video nầy ,
hôm nay đă có lời giải, cho những ma thuật của những lớn tours magie được giải thíchn
V́ video nó nói tiếng Pháp, xin các bạn thông cảm,
Trong đây ai biết tiếng Pháp th́ hông nói, những ai không biết,
Trước hỏi bác hutrinon ở gần, c̣n hông th́ kêu bác Ototo dịch cho,
C̣n người đâng chỉ biết nghe chớ hông biệt dịch,
sory


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tuatethy
 member

 REF: 721038
 01/12/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Một người đàn ông vô gia cưn =People who are homeless=
sau giặc ngủ đẫy o bang ghế trên đường phố, anh ta bắt găp được 500 dola; cái đâu tiên anh ta nh́n chung quanh, nh́n lên trời như thầm nghĩ là một lời tạ ơn trời,

Xin mời mọi người nghe mẫu đổi thoại dưới đây của hai người một người SNF và ngựi làm cái video nầy 

 tuatethy
 member

 REF: 721068
 01/30/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hôm nay khung trời Paris và cả nước Pháp
tháy météo bảo tren intrenet trắng soả,
tuyết rơi từ tối thứ ba, nên bây giờ trước con đường nhỏ vào nhà lên cũng hơn 20cm rồi,
Sợ quả nên hôm nay nghĩ ở nhà


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network