Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Máy vi tính, điện tử >> Xin hỏi về ổ cứng SSD

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 taolao
 member

 ID 85765
 02/24/2019Xin hỏi về ổ cứng SSD
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Tôi có mới mua một máy tính củ người ta bảo 256SSD tức nó chạy rất lẹ mà cũng không lẹ. Vậy làm sao ḿnh biết được no là dạng SSD hay la binh thường?

Cảm ơn

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721224
 02/28/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
V́ cấu tạo của 2 loại ổ disk khác nhau nên chức năng cũng khác nhau !
SSD có thành fần cấu tạo bằng điện tử, nên dĩ nhiên thời gian đọc và viết lẹ hơn HDD...TL đọc tiếng Anh, tiếng Fáp,tiếng Đức,vv...tiếng nào rành hơn hết ? Thần HU sẽ t́m tài liệu fót lên cho đọc...
Muốn biết thành fần cấu tạo của 1 máy tính nói chung (SSD hay HDD,nói riêng),th́ fải launch command nào list đặc tính của máy(h́nh như command đó có sẵn trong OS...)


 

 taolao
 member

 REF: 721234
 03/02/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiCảm ơn Thần Hưu giải thích. Tl chỉ biết cái hardrive thường th́ nặng và to gấp nhiều lần so với loại SSD. SSD chạy lẹ nhưng rất khó phân biệt niếu ḿnh k mở link kiện ra xem th́ khó biết.

tl không rành tiếng Anh lắm nhưng nếu không hiểu vào google translate th́ coi như tra từ điển rồi.


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721238
 03/03/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đây là document nói về SSD... Nếu chưa thỏa mãn, thần HU sẽ 'fót' thêm tài liệu khác nữa...
 

 taolao
 member

 REF: 721243
 03/03/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đoạn cuối của bài viết tác giả nên khuyên chúng ta mua máy tính với dử liệu ổ SSD v́ nó chạy lẹ và bền.

Thần Hưu có biết về hard drive loại CLOUD k?


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721245
 03/04/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tham khảo trước tài liệu này, mình sẽ bàn kỹ tiếp...
 

 taolao
 member

 REF: 721262
 03/06/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Theo như tl biết th́ cloud như một đám mây nó bay lơ lững. Về máy vi tính nó cũng vậy. Cai hard drive cloud đó nó khôngn nằm trong máy vi tính của ḿnh mà nó nằm một nơi xa xôi nào đó. Nhưng khi dùnng nó th́ phải nối mạng mới vào được cái clod đó. Mới hiểu nôm na là vậy chứ k rành nên phải tham khảo của bậc tiền bối.

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721266
 03/07/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ừ,đại khái là như TL hiểu vậy... Nhưng thần HU sẽ nói rộng ra thêm 1 chút vì TL có đề cập tới Cloud HARD DISK...Trong khi chờ đợi, TL cứ coi cờ-líp dưới đây, để có thêm dữ liệu về Cloud Computing... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721282
 03/11/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lúc trước, TL có vấn đề với việc tìm kiếm servers để upload, gởi hình, tài liệu,vv... Nôm na là kiếm chỗ gởi tài liệu lưu trữ fải khg ? (từ khi PhotoBucket khg nhận giữ dữ liệu free nữa !). Nay đề cập ̣đến vấn đề cloud computing này, HU nghĩ có lẽ TL chưa giải quyết xong vân đề tìm chỗ store dữa liệu của TL fải khg ? Trong tài liệu dưới ̣đây, họ giải thích thế nào là những services cloud(store dữ liệu,và nhiều services khác...) và họ giản dị hoá services cloud bằng cách giới thiệu những servers Dropbox, Google Docs,vv..., coi như là những services Cloud nho nhỏ (những dịch vụ bán services Cloud thường giải quyết vấn đề cho cty lớn, cần xử lý kh́ối lượng data lớn). Cá nhân lẻ tẻ thường xử dụng những dịch vụ Dropbox, Google Drive,vv... là dư sức wa cầu...


cloud storage apps are Dropbox and Google Drive, so let's see how they stack up

Sau cùng, vì TL có nói tới CLOUD HARD DISK, HU tưởng là TL muốn xử dụng NAS(Network Attached Storage), server riêng ̣để lưu trữ dữ liệu riêng tư,khg cần qua trung gian dịch vụ services Cloud...
Dưới đây là 1 vài hình ảnh của vài hiệu NAS khác nhau ̣được thông dụng trên thị trường...

NAS

Trên ̣đây là 2 cách thức(services cloud và NAS) đều được xử dụng để store dữ liệu...


 

 taolao
 member

 REF: 721284
 03/11/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tl rất thích photobucket nhưng bây giờ k c̣n miển phí nửa. Theo cá nhân t́m hiểu của tl th́ cloud server cũng là một server thường nhưng nó lẹ và và phải dùng internet mới xem được dữ kiện. Lúc này office 365 cũng thế họ bắt đầu dùng cloud luôn. Nếu interna mà chậm th́ cloud khổng thễ chạy nổi. Nước ta sắp có 5g rời th́ tha hồ dùng cloud v́ rất lẹ.

Thần Hưu có biết về NAS? tl đang thắc mác nếu ḿnh k có server ḿnh có thể dùng một hard disk nào đó mà 2 mày có thể dùng được không? Ư tl là nếu trong network ḿnh có hard drive nào cài vào mà k cần máy vi tính mà vẩn xem hard disk đó được k?


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721286
 03/12/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Khi xài những services cloud (do 1 dịch vụ nào đó cung cấp) thì TL fải có kết nối Internet chớ, vì services cloud ở 1 chỗ, TL ở 1 chỗ khác, khg có kết nối Internet làm sao liên hệ với nhau ?

Services Cloud là 1 dịch vụ, cũng như bao nhiêu dịch vụ khác, xử dụng services cloud mà thấy sao nó chuyển dữ liệu lẹ hơn thông thường, khg fải nhờ vào softwares của services cloud đó đâu TL, mà nhờ vào máy computer của TL(máy mạnh, máy tốt,vv...), và nhờ vào ̣đường truyền Internet mạnh,tốt(tuỳ thuộc vào nhà cung cấp đường truyền Internet cho TL : Viettel,Vinafone,vv...)

NAS(Network Attached Storage) là 1 server(máy computer khg có màn hình,có OS riêng của nó)... Ta liên lạc với NAS qua trung gian 1 browser(Firefox,Google Chrome,Microsoft IE,vv...) và 1 máy computer khác, qua local network(mạng local,được bắt trong nhà mình,hoặc trong hãng xưởng chỗ mình làm việc,vv...)

Có nhiều cách để đọc dữ liệu được lưu trữ trên 1 hard disk...

1) Gắn hard disk đó lên 1 máy computer, dùng HD đó để khởi động máy như TL thường làm, khi bật máy computer lên xài...

2) Dùng 1 adaptor. Đặt HD vô trong adaptor đó, và đọc HD như đọc 1 USB key bình thường...

3) Gắn hard disk đó lên 1 máy server, và đọc HD qua server đó(trường hợp như server NAS đã nói ở trên...)

TL còn biết cách nào khác khg ? Tới đây,Thần HU bí lù rồ̀i !


 

 taolao
 member

 REF: 721299
 03/14/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn Thần Hưu giải thích về Cloud. Tl k rành lắm nhưng cũng hiểu thêm từ bài viết cúa Thần. C̣n về vụ NAS th́ tl mù tịch. Tl muôn có 1 ổ cững dài chung network để nhiều máy có thẻ sài chùng một ổ cúng mà k cần server. Tóm lại ṃ mấm chắc hiểu ǵ hết nên mua đại mấy cái thê bổ nhớ và nhiếu ở cứng ngoài sài tạm thôi.

 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network