Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Ngoại ngữ >> 134th -> 140th Lesson

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85494
 07/02/2018134th -> 140th Lesson
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cho cho w dị, thời gian wa, thần HU bận nhiếu nhiều cng chiện, nn vắng bng 1 thời ! (ni cho văn hoa dzậy m !). Nay trở lại ft tiếp cho hết 'chương chnh' học n-lp nhe ?

_______________________________________________

Hundred and thirty fourth Lesson...Audio bi 134...

_______________________________________________________
Hundred and thirty fifth Lesson...Audio bi 135...

____________________________________________________
Hundred and thirty sixth Lesson...Audio bi 136...

__________________________________________________
Hundred and thirty seventh Lesson...Audio bi 137...

__________________________________________________
Hundred and thirty eighth Lesson...Audio bi 138...

__________________________________________________
Hundred and thirty ninth Lesson...Audio bi 139...

__________________________________________________
Hundred and fortieth Lesson...Audio bi 140...

__________________________________________________
_________________________________________________

... đ xong 7 bi cho tuần ny... Tuần ny mnh coi tiếp cho hết bộ finn 'Bố gi' h ? Tập cuối, tập 3...

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720257
 07/03/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
The GodFather, episode 3...

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 720279
 07/09/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đến đy l gần hết kha học tập tiếng Ăng-Le, chỉ cn ft 1 đợt cuối, 6 bi cho tuần ny nữa l xong... Bạn no theo di đều đặn tới đy, chắc c lẽ cũng đ c 1 trnh độ kha kh (nghe v ni) về tiếng Anh...Dưới đy l tiếng USA...Theo thần HU,tiếng USA c vẻ kh hơn tiếng Anh nhiều qu !


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network