Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> TUỔI HỌC ĐƯỜNG

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 minhtri29
 member

 ID 85853
 04/28/2019TUỔI HỌC ĐƯỜNG
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
TUỔI HỌC ĐƯỜNG
Tặng cc bạn học của ti

Chy đỏ sn trường , ma hoa phượng
Ho hức ma thi , buổi xa trường
Bng khung kỷ niệm , người năm ấy...
Tnh bạn tnh yu , tuổi học đường ?

m vang giật tht , tiếng trống trường
Nhiều hm đi muộn , ln tro tường
Giờ ra chơi , bn nhau đa nghịch...
Tnh bạn sng trong , thật dễ thương ?

Tay nắm tay nhau , một con đường
Chia sẻ buồn vui , vượt trng dương
Vững tay cho li , qua bo tố...
Tnh bạn tnh yu , trải đau thương ?

Ti yu cc bạn học cng trường
Hy sinh ng xuống trn chiến trường
Nhớ mi Thủy Ti , Bnh ,Tuấn , Hải...
Sống mi trong tim bạn cng trường !

Nhớ bạn tuổi thơ , xun qu hương
Nhớ cc thầy c , nhớ mi trường
Bạn cũ xa rồi , ai cn mất...
Thắm mi tim ti .tuổi học đường ?

BẢO CHU

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network