Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ qu hương >> LỄ TẠ ƠN

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 nguoitho
 member

 ID 79323
 11/26/2014LỄ TẠ ƠN
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

LỄ TẠ ƠN


Tạ ơn trời Phật đoi thương con
Du bể bao phen vẫn sống cn
Ngước mặt nhn đời khng hổ thẹn
Hiếu trung giữ vẹn tấm lng son

Tạ ơn Tổ Quốc Việt Nam yu
n huệ cho con đ qu nhiều
Hơn bốn ngn năm trang sử Việt
Ho hng bất khuất biết bao nhiu

Tạ ơn Cha Mẹ hạ sinh con
Nui dưỡng dạy răn được vẹn trn
Điều phải biết theo, sai biết trnh
Cng ơn Cha Mẹ lớn ty non

Tạ ơn tất cả khắp xa gần
Dng họ, gia đnh, bạn hữu thn
Đ mến thương ti trong cuộc sống
Cho đời đẹp mi tựa ma Xun

Tạ ơn nước Mỹ, nhn dn Mỹ
Mở rộng vng tay đn thế nhn
Cứu gip bao người trn Thế giới
Mầu da chủng tộc chẳng hề phn

Tạ ơn Sư Trưởng, qu C, Thầy
Tr tuệ cho con tự bấy nay
n đức khai tm trn qu ấy
Đ đủ hnh trang cuộc sống ny.

TỪ PHONGTHANKSGIVING


Thank you, the Buddha who's had pity on me
So that from so many vicissitudes of life I am free;
Raising my eyes to look at anyone without shame,
Filial piety and loyalty kept, I've attained my aim.

Thank you, my beloved Vietnam fatherland
For lavishing your favor on me, I understand,
Over four thousand years our history inheritable
How many examples magnanimous, indomitable!

Thank you my kind parents who gave me birth
Brought me up, educated; proud to be on earth,
I know the evil to avoid, with the good to comply:
The credit is due to them, the merit mountain-high.

Thank you everybody everywhere far and near,
My lineage, my family precious, my friends dear
Who have been fond of me in this life in chime,
Our existence is always beautiful like springtime.

Thank you, America, the Americans humane
For receiving with wide arms people mundane
Rescuing, relieving on the globe so many a soul
Not distinguishing race, color, just those in dole.

Thank you, Abbot, my Master, each bonze, nun
For giving me Wisdom long since well done.
Your rich graces to develop my mind wakerife
Have provided me with enough luggage in life.

Translation by THANH-THANH


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network